ΜονοπάτιαΜονοπάτια & Χάρτες


1. ΠΑΝΑΓΙΑ – ΚΟΡΥΦΗ ΠΑΠΠΑ 2070 μ.
2. ΠΑΝΑΓΙΑ – ΦΤΕΡΟ ΜΕΡΙΧΑ 1570 μ.
3. ΠΑΝΑΓΙΑ – ΣΠΗΛΑΙΟ 2610 μ.
4. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΣΕΛΑΔΙ 1080 μ.
5. ΑΒΕΡΟΥ – ΣΠΗΛΑΙΟ 1460 μ.
6. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΒΕΡΟΥ 3330 μ.
7. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2900 μ.
8. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΒΟΡΕΙΝΗ ΣΠΗΛΙΑ 1300 μ.